Na obecních slavnostech ve Staré Vsi nad Ondřejnicí